Att spekulera i olika börshandlade instrument blir mer och mer tillgängligt och vanligt bland svenskar

Att investera långsiktigt i fonder och aktier har med hjälp av olika nätmäklare blivit oerhört enkelt och tillgängligt för gemene man. För den som är intresserad kan man idag direkt via sin telefon eller dator investera i både fonder och aktier på ett enkelt och tillgängligt sätt. 

 

Att det har blivit så tillgängligt och enkelt att investera och över tid bygga upp ett kapital för människor som annars inte hade haft möjligheten att göra det är självklart någonting som man bör se som väldigt positivt. För den som är intresserad av att spekulera eller göra mer kortsiktiga investeringar går det även att köpa produkter såsom certifikat eller mini futures. Dessa produkter gör det möjligt att spekulera i en uppgång eller nergång av ett index, råvara, aktie, eller någonting annat som är underliggande. I den här texten kommer vi spekulera hur detta fungerar i korthet, och vem som dessa produkter kan vara riktade till. 

Dessa produkter är till för kortsiktig spekulation 

Dessa produkter, såsom exempelvis mini futures, är designade och ämnade att användas under en kortare period. Där exempelvis aktier och fonder köps med en tidshorisont på ett par år så kan dessa produkter köpas med en horisont på allting från ett par minuter, några timmar, eller ett par dagar. Målet med dessa är alltså att man ska kunna tjäna pengar på att ha rätt i huruvida det underliggande som man spekulerar kommer gå upp eller ner. 

 

Hävstång är vanligt  

Ofta har dessa produkter också en inbyggd hävstång som gör att man kan tjäna eller förlora pengar väldigt snabbt. En hävstång innebär kort och gott att produkten kan öka eller minska i värde mycket mer än den underliggande produkten. Med en hävstång på exempelvis 5 blir förluster eller vinster 5 gånger större, med en hävstång på 10 blir den 10 gånger större, och så vidare. 

 

Vem är dessa produkter riktade till? 

Produkterna är primärt riktade till erfarna investerare som vet hur man bör agera under kortsiktiga affärer. Dessa produkter kan även användas för att hedga sina långsiktiga investeringar. Om man exempelvis har ett långsiktigt innehav där man tror att en kommande rapport kommer vara allt annat än vacker kan man köpa en börshandlad produkt där man tjänar pengar på nedgång, för att på kort sikt minska sina förluster på de aktier som man har. 

Om man är nybörjare 

För den som inte har investerat särskilt länge så är det i regel väldigt klokt att se inte börja investera i dessa produkter från början. I och med att det finns en inbyggd hävstång går det väldigt fort att förlora pengar när man använder sig av dessa produkter och om man inte har en väldigt god förståelse för hur både börsen på det stora hela fungerar, samt hur produkterna man investerar i beter sig under e handelsdag är risken stor för att man ska bränna sig. 

 

Men vem som helst har möjlighet att lära sig att använda dessa på rätt sätt för ens egens ekonomi och investeringsstil. Det viktigaste är dock att man ser till att läsa på och att man har förstått hur produkten i sig fungerar.

E-mail: mail@tobiasehlig.dk