Optimering av lagerstyrning med WMS-system på den svenska marknaden

Ett WMS-system är oumbärligt för många företag på den svenska marknaden. Dessa system hjälper företagen att hantera och optimera sina lager, öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Minimera lagerbehållningen och förbättra leveranstiderna

Ett bra lagerstyrningssystem kan hjälpa företag att minimera sina lager och samtidigt se till att de alltid har rätt artiklar i lager utifrån aktuell efterfrågan.
Detta gör det också möjligt för företag att spåra varorna i realtid och samordna lagersaldo och leveranser på ett mer effektivt sätt och därmed uppnå förbättrade leveranstider.

En minskning av manuellt arbete och förutsägelser av efterfrågan

Implementeringen av ett lagerstyrningssystem kan också bidra till att minska kostnaderna genom att det minskar mängden av manuellt arbete och fel som ofta sker i samband med manuella processer.
Därutöver kan det även hjälpa företag att förutse en framtida efterfrågan på ett mer exakt sätt och minimera risken för överfyllda lager eller brist på varor.

Ett bra lagerstyrningssystem ska vara enkelt att använda och samtidigt intuitivt så medarbetarna kan fokusera på sina uppgifter utan att behöva lägga onödig tid på att lära sig hur man använder systemet.
Systemet kan dessutom bidra till att öka medarbetarnas motivation och välbefinnande genom en minskning av repetitiva uppgifter och en ökning av tid och resurser.

Genom att använda ett lagerstyrningssystem får de anställda en mer hanterbar arbetsdag eftersom systemet skapar en effektivare lagerhantering.
Implementeringen av en lageroptimering minskar belastningen på de anställda i lagret genom att varorna placeras optimalt och systemet visar den mest logiska rutten för plock, den bästa förpackningen och en enkel hantering av leveranser.

Förbättrad lagerstyrning och lageroptimering påverkar inte bara de anställda på lagret positivt. Kunden kan också dra nytta av en snabbare och mer felfri orderhantering och frakt med hjälp av ett lagerstyrningssystem.
Beställningar kan behandlas och packas snabbare och det uppstår färre fel när all information och alla beställningar körs genom ett välutvecklat lagerhanteringssystem.
Detta ökar kundnöjdheten och därmed kommer kundservicen att uppleva färre missnöjda kunder på grund av bristande lagerstyrning.

Hantera logistiska utmaningar

Effektiv lagerhantering och lageroptimering är viktigt för alla företag som vill leverera rätt produkter i rätt tid till sina kunder varje dag.
På den svenska marknaden kan detta vara en utmaning på grund av det stora geografiska avståndet. Ett bra lagerstyrningssystem kan lösa utmaningarna genom att optimera och automatisera lagerprocesserna.

Warehouse Management System från Apport effektiviserar med 25-40 %

Apport Systems är stolta över sitt warehouse management system som utformats utifrån användarvänlighet. Genom att använda WMS-systemet från Apport har deras kunder upplevt en betydande effektivisering av sina lagerverksamhet på 25-40 procent.
Därutöver har det rapporterats en betydande minskning av antalet plockfel som i sin tur lett till en betydande förbättring av arbetsklimatet på lagret.

Apport Systems har satt som mål att leverera mätbara resultat åt sina kunder. De går grundligt tillväga och bekantar sig med företagens specifika lagerbehov för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning åt kunden.
De vet att ett WMS kan leda till stora förändringar för företag och därför är de också helt inställda på att övergången till ett WMS ska ske på bästa sätt för alla berörda medarbetare.