Åtgärder att vidta om ditt företag upplever ekonomiska svårigheter

Det är inte lätt att driva ett företag. Särskilt inte vad gäller de ekonomiska aspekterna. Det är också därför väldigt många företag upplever svårigheter med ekonomin förr eller senare. Men med rätt kunskap och verktyg ökar sannolikheten för att klara sig igenom ett affärsmässigt trångmål. Dessa åtgärder kan hjälpa ditt företag att komma ut stark på andra sidan en ekonomisk knipa.

Förklara situationen för leverantörer och kunder

Det är lätt att skämmas om ens företags ekonomi brister. Men glöm inte att det är väldigt normalt att uppleva ekonomiska svårigheter. Försök att föra en dialog med dina leverantörer och kunder och förklara situationen för dem.

 

För att klara er igenom ett ekonomiskt trångmål behöver ni hjälp. Då är det bäst att börja med att be om hjälp från era närmaste samarbetspartners. Ni kanske behöver öka vissa kostnader för att uthärda en ekonomisk kris. Att berätta detta för era leverantörer och kunder är inte mer en rättvist. De kommer högst sannolikt förstå situationen eftersom de själv varit igenom något liknande och kan således acceptera ökade kostnader.

Rekonstruera företaget och kom på fötter igen

Om ditt företag är insolvent, det vill säga har tillfälliga ekonomiska problem, men du vet att affärsidén är tillräckligt bra för att överleva i framtiden kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Ansökan genomförs via tingsrätten tillsammans med en rekonstruktör som bedömer företagets ekonomiska situation. 

 

Beviljas ni företagsrekonstruktionen åtgärdas er insolvens bland annat genom att få hjälp med återbetalning av befintliga skulder. Ni kan också förhandla om att säga upp ofördelaktiga avtal och hitta nya intäktskällor för att stärka ert kapital. Med en rekonstruktion av företag får ditt företag således ett slags skydd mot konkurs, statlig ekonomisk hjälp, likviditetslättnad och skuldnedskrivningar.

Få hjälp med ekonomistyrning och företagsstrategier

Om inte en företagsrekonstruktion är aktuell kan du fortfarande få professionell hjälp med att få företaget tillbaka på fötter. Det finns flera ekonomiska rådgivare därute som kan hjälpa dig att återfå kontrollen över företagets ekonomi. Affärsrådgivare för företag kan i princip hjälpa till med vad som helst som har med företagsstrukturen att göra. 

 

Tillsammans med en rådgivare kan du få bättre inblick i ditt företag och dess ekonomi och således de verktyg som krävs för att styra verksamheten i rätt riktning. Var medveten om att rådgivare ofta är specialister inom vissa områden, så det gäller att välja en som kan bidra med just den hjälp du och ditt företag är i behov av. Några rådgivare erbjuder dock helhetslösningar som kan hjälpa dig få grepp på företagets ekonomi i sin helhet, vilket också underlättar framtida tillväxt.

Sammanfattningsvis

Det finns många olika åtgärder att vidta för att hjälpa ditt företag genom en ekonomisk nödsituation. Du vill sannolikt i största möjliga mån undvika en avveckling av företaget och därför är det viktigt att ta det ekonomiska läget seriöst. Om ni upplever att era kostnader överstiger det ni drar in är det en bra idé att föra en dialog med era samarbetspartners. Därutöver kan ni överväga en företagsrekonstruktion om företaget är insolvent och behöver hjälp med att komma på fötter igen. Om ni behöver rådgivning för att hålla er flytande finns det stöd att få för det också.

E-mail: mail@tobiasehlig.dk