Allas lika värde på företaget är av största vikt

Försäkra dig om att det råder en god stämning på ditt företag – att alla medarbetare är lika mycket värda, oavsett olikheter av alla de slag.

Jämlikhet, öppenhet och trygghet är nyckelorden

Aldrig har det väl varit så viktigt att ha en inkluderande arbetsplats som nu. En arbetsplats där mångfald och inkludering alltid står i fokus. Detta är ett måste, även för att ha en chans att attrahera framtidens arbetskraft.
Om ni inte arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats på ditt företag, är det hög tid att börja nu. Att det råder mångfald och inkludering på en arbetsplats innebär att alla är lika mycket värda, oavsett till exempel kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund.
På en inkluderande arbetsplats känner sig alla respekterade, värdefulla och sedda. Man har en samhörighet tillsammans.
Tänk på att vi, genom att lära oss nya saker, får andra perspektiv och öppnar upp oss mot andra. På så sätt rivs murar, fördomar krossas och vi vinner över diskriminering. Lärande och utbildning är så oerhört viktigt och gör att vi skapar samhörighet med varandra.

Olika perspektiv ger lyckade resultat

Mångfald och inkludering skapar en positiv spiral. Det är väl känt att företag där det råder mångfald på alla plan, är de mest lyckosamma med en högre lönsamhet. Här lyckas man dubbelt så ofta med sina finansiella mål. De här företagen är mycket mer högpresterande, innovativa samt flexibla. Och inte nog med det – de har upp till åtta gånger så stor sannolikhet att faktiskt uppnå ett bättre affärsresultat.
Mångfald på ett företag ökar även chanserna att talangerna stannar och fortsätter att arbeta för företagets intressen.
Tänk på att mångfald ger nya idéer. Att se saker och ting ur olika perspektiv är alltid en lyckosam affär. Precis där, kan den mest geniala idén ofta kläckas! Se till att arbeta för en lyckad mångfald.

E-mail: mail@tobiasehlig.dk